En l'apartat Elx en xifres es presenten els indicadors principals que mostren una radiografia de la situació socioeconòmica. 

Els informes estadístics anuals analitzen la població, el mercat de treball, l'empresa, la indústria, l'edificació i l'habitatge, el turisme, l'agricultura i el consum a Elx.

Trimestralment s'editen de forma ampliada les dades d'ocupació. Sense periodicitat s'elaboren altres informes sectorials sobre temes d'interés.

La recopilació d'informes, estudis i publicacions actuals sobre el municipi d'Elx es recullen en Estudis sobre Elx.

En Atlas urbà s'inserixen l'Atlas de la vulnerabilitat urbana i l'Atlas digital de les àrees urbanes del Ministeri de Foment, eines digitals de gran interés per la quantitat d'indicadors que es recullen, pel seu nivell de concreció (seccions censals) així com per la possibilitat de realizar comparacions amb altres municipis.