La biblioteca del MAHE està actualment en fase de catalogació. Ha finalitzat el treball de descripció de les publicacions periòdiques, amb 119 títols, la majoria de temàtica arqueològica.

S’hi poden consultar els següents llistats:

També s’ha procedit al buidatge dels articles de temàtica local, que es poden consultar per:

Actualment, s’està fent el catàleg dels llibres. De moment, només es poden consultar les monografies in situ.