ORGANISMOS Y ENTIDADES

Dirección General de Patrimonio Cultural

http://www.cult.gva.es/dgpa/patrimoniomundial/palmeral.html

El palmeral de Elche. Un paisaje cultural heredado de al-Andalus

http://www.cult.gva.es/palmeral/es.html

Palmeral de Elche

http://es.wikipedia.org/wiki/Palmeral_de_Elche

Huerto del Cura. Jardín Artístico

http://jardin.huertodelcura.com/el-palmera

Palmeral of Elche

http://whc.unesco.org/en/list/930

El palmeral de Elche: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

http://www.mcu.es/patrimonio/MC/PatrimonioMundial/BienesDec/ListadoBienes/PalmeralElche.html

La cultura del oasis

http://culturaoasis.blogspot.com.es

Cátedra palmeral d’Elx. Universidad Miguel Hernández

http://palmeralelx.umh.es

 

BIBLIOGRAFÍA EN INTERNET

Álvarez Fortes, Anna Mª. “L’Arxiu de la Comunitat de Propietaris de les Aigües de la Séquia Major del Pantà d’Elx: un patrimoni documetal vinculat al regadiu”, La Rella, 20 (2007), p. 25-58

http://www.raco.cat/index.php/rella/article/viewFile/78482/147669

Castaño García, Joan: “La palma blanca y el Domingo de Ramos en Elche”

http://www.pasionilicitana.com/ENCUENTRO%20PROVINCIAL/xixencuentro/PONENCIA%20Joan%20Casta%C3%B1o%20Garc%C3%ADa.pdf

Consell Valencià de Cultura: Informe sobre la Acequia Mayor y sus construcciones asociadas

http://cvc.gva.es/archivos/173.pdf

La cultura de l’aigua a Elx (catálogo de exposición)

http://www.aigueselx.com/DOC/la_historia_del_aigua_atraves_del_temps.pdf

Expediente declaración UNESCO palmeral. Memoria digital

http://www.elche.me/sites/default/files/palmeral_elche.pdf

Gracia i Vicente, Lina: Indicadores ambientales y paisajísticos del palmeral de Elche (tesis doctoral)

http://descargas.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/jlv/46849485767151387754491/024383.pdf?incr=1

Jaén i Urban, Gaspar: Guia de l’arquitectura i l’urbanisme de la ciutatd’Elx, volum I. Generalitats. Horts de palmeres.

http://www.ua.es/personal/gaspar.jaen

“De com es regaven els horts de palmeres”, Mètode, nº 35, p. 37-43

http://revistes.iec.cat/index.php/Metode/article/viewFile/45877/46046

Larrosa Rocamora, José Antonio: “El palmeral de Elche: patrimonio, gestión y turismo”. Investigaciones geográficas, nº 30 (2003), p. 77-96

http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/326/1/Larrosa%20Rocamora-Palmeral%20de%20Elche.pdf

Martínez, Luis pablo: “El valor patrimonial delsregadius històrics: el palmerar i la Sèquia Major d’Elx, Revista valenciana interdisciplinar de l’aigua, nº 1 (febrer0, 2008)

http://www.tractatdelaigua.com/application/assets/img/revistas/pdf/revista1.pdf

Ortiz Mayordomo, Carlos, Gràcia i Vicente, Lina: El palmeral de Elche.

http://www.listephoenix.com/wp-content/uploads/2011/12/GRACIA-ORTIZ-2011-El-palmeral-de-Elche.pdf

Ortiz Mayordomo, Carlos, Gràcia i Vicente, Lina: “El palmerar d’Elx, patrimoni cultural mundial”, La Rella, 17 (2004), 67-82

http://www.raco.cat/index.php/Rella/article/view/72126

Riquelme Sellés, Mª José: “Els papers de la Séquia de Marxena”, La Rella, 24 (2011), p. 163-182

http://www.raco.cat/index.php/rella/article/viewFile/251042/338374