Elx posseeix una dilatada història des dels primers assentaments neolítics. Ha sabut, a més a més, conservar elements patrimonials de primer ordre, i destaca el doble reconeixement de la UNESCO com a patrimoni de la Humanitat.

L’any 2000, el Palmerar històric de la ciutat va ser incorporat al registre de patrimoni mundial. Es tracta d’un paisatge únic a Europa, lligat a un sistema de regadiu d’ascendència islàmica i exemple de transferència cultural entre continents.

El 2001, La Festa o Misteri d’Elx va ser reconegut com a Obra Mestra del Patrimoni Oral i Immaterial de la Humanitat. Es tracta d’una representació cantada en valencià, d’origen medieval, que recrea cada any, els dies 14 i 15 d’agost, en l’interior de la principal església de la ciutat, la mort, l’assumpció i la coronació de la Mare de Déu. És l’única obra del seu gènere que ha perdurat fins a l’actualitat, la qual cosa la converteix en una peça única per a l’estudi del teatre religiós europeu.

La ciutat compta amb una xarxa de museus, que és una peça essencial en la gestió patrimonial. El MAHE, com a museu arqueològic i d’història, és el museu principal, l’esquema del qual es completa amb una sèrie d’instal·lacions que aborden aspectes parcials del patrimoni. Així, la ciutat disposa d’un Centre d’Interpretació del Palmerar, d’un museu específic sobre el Misteri, la instal·lació musealitzada dels banys àrabs d’època islàmica, un museu etnogràfic (Centre de Cultura Tradicional de Pusol), un Museu Paleontològic (MUPE) i un Museu d’Art Contemporani (MACE), aquest últim molt arrelat a la història de la ciutat, ja que la seua creació respon a un moviment artístic local molt lligat als moviments d’avantguarda dels anys 60-70 del segle XX a Espanya.

La ciutat compta també amb monuments visitables, com ara la Calaforra, antiga torre islàmica, convertida, amb les estances annexes, en residència senyorial per la burgesia del segle XIX; o la torre dels Vaillo, antiga torre associada a la vigilància del territori. A més, es pot visitar la Casa del Betlem, fruit del treball de l’associació de betlemistes de la ciutat, i el Museu de la Mare de Déu de l’Assumpció, museu eclesiàstic que mostra peces d’art religiós relacionades amb la patrona de la ciutat. Per fi, a uns tres quilòmetres de la població, se situa el Museu Monogràfic de l’Alcúdia, en el solar on es va trobar la Dama d’Elx.