Des de la Regidoria de Cooperació impulsem actuacions que, realitzades per actors públics i/o privats, estan destinades a la lluita contra la pobresa i la injustícia social en els països més desafavorits, promovent un desenvoupament sostenible i equitatiu.

La nostra activitat gira al voltant a tres eixos estratègics:

SENSIBILITZACIÓ, destinada a mantindre la població informada sobre les terribles condicions de pobresa en el món i les causes i estructures que les perpetuen, de cara a la mobilització d'accions compromeses amb la seua eradicació i la recerca de models més justos de desenvolupament humà.

EDUCACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT, entesa com un procés per a generar consciències crítiques desenrotllar una personalitat responsable i activa, fonamentalment en la infància i la joventut, a fi de construir una nova societat basada en la ciutadania global, i  compromesa amb la solidaritat, la justícia, la pau, la igualtat de drets i oportunitats entre dones i hòmens, la participació democràtica, i la cura del medi ambient.

PROJECTES DE COOPERACIÓ, a través de subvencions als programes d'intervenció d'ONG en àmbits com la sanitat, l'educació, les infraestructures, el medi ambient, la igualtat de gènere, etc. en regions amb dèficit de desenrotllament, així com la intervenció directa de l'Ajuntament d'Elx a través de projectes propis.   

Ens trobem en les instal·lacions de "L'Escorxador", en el carrer Curtidores 23, 03202 Elx.

Ens pot localitzar en el telèfon 966 658 060 Fax 965 436444

El nostre correu electrònic és juventud@ayto-elche.es