Signatura            Fechas    Descripción
a 1 1370/06/03 - 1384/05/26    Llibre d'ordinacions del consell

 

Inicio  >>