OBERT EL TERMINI DE SOL·ICITUD PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A ASSOCIACIONS I ENTITATS D'INTERÉS SOCIAL I SENSE ÀNIM DE LUCRE


PUBLICACIÓ: BOP NÚM: 72 DE 18 D'ABRIL
INICI DE TERMINI PER A PRESENTAR SOL·LICITUDS: 20 D'ABRIL DE 2016

FI DE TERMINI PER A PRESENTAR SOL·LICITUDS: 19 DE MAIG DE 2016

DOCUMENTS: