SUBVENCIONS 2016:


RESOLUCIÓ de 8 de març de 2016, de la Presidència, per la qual es publica l’Acord de 4 de març de 2016, del Ple de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, pel qual es convoquen ajudes al foment de l’ús del valencià en les emissores locals de ràdio, en les revistes d’investigació i en les revistes de temàtica especialitzada o de caràcter local o comarcal. [2016/1840]

 

La convocatòria es pot trobar al DOCV núm. 7744/18.03.2016, pàg. 6077

Les sol·licituds s’han de presentar en el termini de 30 dies naturals, comptadors a partir de l’endemà de la publicació d’esta convocatòria.

 

Bases per a concessio subvencio a associacions

 

ORDRE 40/2016, de 27 de juliol, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s’aproven les bases reguladores del procediment per a la concessió de subvencions per al foment de la normalització lingüística del valencià en l’àmbit educatiu, destinades a associacions sense fins lucratius. [2016/6192]

ORDRE 66/2016, de 18 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, que aprova les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al foment del valencià per a les institucions, entitats i associacions sense finalitat lucrativa.

ORDRE 66/2016

 

Bases per a concessio subvencio a ajuntaments

ORDRE 65/2016, de 18 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, que aprova les bases reguladores de subvencions a ajuntaments, mancomunitat d'ajuntaments i entitats locals menors.

ORDRE 65/2016


                                    SUBVENCIONS 2017:

 

 

S'ha publicat en el DOGV la Resolució de convocatòria de subvenció als llibrets de falla i altres activitats de l’àmbit festiu (fogueres, magdalena, moros i cristians...).

Hi adjuntem la resolució i l'ordre amb les bases reguladores:

Resolucio de 16 de gener de 2017

Ordre 902016 de les Bases reguladores